ELEMENTY  POJAZDÓW  SZYNOWYCH

  - wirniki dynam typu ODG, ODO, ODK, ODF, ODE, ODI, FAGA
  - cewki stojana dla wymienionych wyżej dynam
  - stojany generatorów 5506201, 5506205, 5506206
  - przetwornica obrotowa PAL 48=/230V~
  - przetwornica obrotowa GEUB-3-180
  - motorek zaworu recyrkulacyjnego PK3K5H
  - motorek napędzający pompę wodną Gg1067.0./24V=
  - odnawianie wirników silników trakcyjnych typu TE023, TE022, TE026, TE028